calexil преди 1 година
родител
ревизия
16ac53134d
променени са 2 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. 2
    2
      bot.js
  2. 1
    1
      bot.js~

+ 2
- 2
bot.js Целия файл

@@ -64,9 +64,9 @@ client.on("message", (message) => {
message.channel.send(message.content.replace(/best g(ir|ri|ur)l+\??/g, "Big Band."));
});*/
let rg = /best g(ir|ri|ur)l+\??/igy;
client.on( "message", (message) => {
let m = message.content.replace( rg, "Big Band" );
let m = message.content.replace( rg, "Big Band." );
if( rg.lastIndex > 0 ) {
message.channel.send(m);

+ 1
- 1
bot.js~ Целия файл

@@ -65,7 +65,7 @@ client.on("message", (message) => {
});*/
let rg = /best g(ir|ri|ur)l+\??/igy;
client.on( "message", (message) -> {
client.on( "message", (message) => {
let m = message.content.replace( rg, "Big Band" );
if( rg.lastIndex > 0 ) {

Loading…
Отказ
Запис