Browse Source

porzucam, wpisywanie poslkich znaków nie działa

master
Bartek200219 3 months ago
parent
commit
2a485b81f0
1 changed files with 19 additions and 14 deletions
  1. 19
    14
      main.cpp

+ 19
- 14
main.cpp View File

@@ -2,19 +2,22 @@
#include <string>
#include <clocale>
using namespace std;
//Kodowanie pliku musi byæ ustawione na Windows 1250

string key ("A¥BCÆDEÊFGHIJKL£MNÑOÓPQRSŒTUWVXYZ�¯");
//Wpisane polskie znaki nie dzia³aj¹
string key="A¥BCÆDEÊFGHIJKL£MNÑOÓPQRSŒTUWVXYZ�¯";
string origin,koniec,part;
int i,j,keyl=key.length();char de(char input, int shift){
char xd;
int n=0;
while (input != key[n]) {
char xd,xdd=key[n];
std::cout << "input:"<<input << '\n';
std::cout << "shift"<<shift << '\n';
while (input != xdd) {
n++;
xdd=key[n];
std::cout << n;
}
xd=key[n+shift];
return xd;
@@ -22,18 +25,20 @@ char de(char input, int shift){

int main() {
setlocale(LC_CTYPE, "Polish");
cout << key[4] << '\n';
cout << key[18] << '\n';
cout << "Ci¹g do deszyfrowania" << '\n';
cin >> origin;
cout << "Podaj czeϾ zaweirajaca" << '\n';
cin >> part;
for ( j = 0; j < keyl; j++) {
cout << j << '.';
for (i = 0; i < keyl; i++) {
koniec[i] = de(origin[i], j);
std::cout << koniec[i];
}
if (koniec.find(part) != std::string::npos) cout <<j<< ".\t" << koniec << '\n';
}
char test=de(origin[1], 1);
std::cout <<'\n'<< "de="<< test<< '\n';
// for ( j = 0; j < keyl; j++) {
// cout << j << '.';
// for (i = 0; i < keyl; i++) {
// koniec[i] = de(origin[i], j);
// // std::cout << koniec[i];
// }
// if (koniec.find(part) != std::string::npos) cout <<j<< ".\t" << koniec << '\n';
// }
return 0;
}

Loading…
Cancel
Save